Tagiskola Ravazd 2007-ig


Időrendi áttekintés - fejlődéstörténet

Az iskola története négy szakaszra tagolható. Az első, amely 1974-gyel zárult, és az iskola önállósága megszűnt. A második, amely az előbb említett dátummal kezdődött és az iskola önállóságának visszaállításáig tartott. A harmadik 1991-től 2007-ig terjedő részt ölelte fel, amikor az iskola önállóan működött. A negyedik időszak, a társulás időszaka, ami 2007. augusztus 1-jén kezdődött és napjainkban is tart.

Az iskola története úgy kezdődik, mint más kisiskoláé. Az eredet az elmúlt századokba vész, egy dolog azonban bizonyos: Dr Ábrahám Imre kutatásai szerint Ravazd község múltja a középkortól fogva töretlen. Ravazd a szentmártoni Apátság birtoka, amelyet a Ruoz vagy Ruozdi nemzetség adományozott neki, s melyet 1213-ban László király szentesített. A nagy testvér, Pannonhalma szomszédságában felettébb valószínű, hogy az alapfokú iskoláztatás is folyamatos volt. Az egyik iskolaépület táblájának tanúsága szerint az épület 1889 óta iskola. Az 1945 előtti időben két épületben folyt az oktatás, négy tanteremben. A gyermekeket négy tanító tanította. 1950-től már 10 pedagógus dolgozott itt.
A település szerkezete a múltban hármas tagolású volt, a kisebb településrészek ekkor hol igen, hol nem rendelkeztek önálló osztályokkal, iskolával. Ezek végleges megszűnését követően a ravazdi tantermek száma 1965 körül hat. Természetesen az említett időben a község kulturális életében az iskola döntő szerepet játszott. Régi fényképek bizonyítják ezt a gyümölcsöző kapcsolatot. A község lakossága a szegénység mellett is kívánta a kulturális életet, a színjátszás tette változatossá az egyhangú robotot.

A második szakasz az összevonástól (1974) az újraindulásig tart. Ekkor összhangban a politikai elképzelésekkel, valamint bizonyos ésszerűsítéssel az erőforrások hatékonyabb kihasználásával Pannonhalma központ, Ravazd pedig tagiskola lett. Természetesen megvoltak mindennek az előnyei és hátrányai is. A szervezési formája ennek a következő volt: a felső tagozat átjárt Pannonhalmára, az alsó tagozat helyben maradt. Az iskolai rendezvények egy része közös volt, de áttanítás nem vagy igen ritkán fordult elő. Külön iskolabusz szállította a tanulókat, melyen mindig tartózkodott felnőtt kísérő is. Ez időben a tarjánpusztai iskola alsó tagozatos iskola tanulói Ravazdra, felsősei pedig Pannonhalmára jártak. Ravazdon a négy osztályt és a két napközis csoportot hat pedagógus tanította.
Az oktatás két épületben folyt az egyikben egy pici tornaszobával.

A harmadik szakasz 1991-től a települések és természetesen az iskolák önállóságának időszaka. A szétválás és mindkét iskola működőképességének biztosítása 1991-ben megtörtént. A meglevő épületek, osztályok mellé átalakítással a régi tanácsháza adott otthont a visszatérőknek. A felsős épület szomszédságában 1993-ban adták át az új tornatermet, melynek emeletén a rajz és a számítástechnika szaktanterem kapott helyet. 1995-ben vette fel az iskola második honalapítónk, IV. Béla király nevét, akinek az emlékét egy monda őrzi a településen.

A negyedik szakasz 2007. augusztus 1-jén kezdődött, amikor Ravazd addig önálló iskolája, óvodája intézményi társulás tagjaként működik tovább. Ezzel egy időben a ravazdi alsó tagozat a korábbi felsős épületbe költözött.

Elhelyezkedés

Az iskola jelenleg 3 épületet használ. Az ABC melletti épületben vannak a tantermek. A vele egybeépült szárnyban található a könyvtár és a tájház.
Ezzel az épülettel közös udvaron található a tornaterem épülete, aminek az emeletén helyezkedik el a rajz szaktanterem.
Kicsit távolabbi épületben tanulnak délutánonként a napközisek, itt található az ebédlő a melegítőkonyhával. Ennek az épületnek a tükrös termében tartja próbáit a tagiskola néptánc csoportja, a Szederinda néptánc csoport.

Könyvtár

Az Integrált Iskolai és Községi Könyvtár az tagiskola 2005-ben felújított épületében kapott helyet, külön bejáratú. 2000 óta látja el a községi és iskolai könyvtári feladatokat egyaránt. 2001-ben vált a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár Ellátórendszerének tagjává. 2007 óta a kistérségi normatíva igénylése mellett a szakmai felügyeletet továbbra is a megyei Kisfaludy Károly Könyvtár látja el. Az új bútorzat kellemes, esztétikus környezetet biztosít az olvasni vágyók számára.
Az állományban megtalálhatók a gyerekeknek szóló mese -és ismeretterjesztő könyvek, felnőtteknek szóló szépirodalom, barkácskönyvek, középiskolai ajánlott és kötelező olvasmányok, szótárak, enciklopédiák, lexikonok.


A korábbi évek pályázatainak és a kistérségi normatívának köszönhetően az utóbbi 6-7 évben sokat gyarapodott az állomány, kb. kétmillió forint értékben vásároltunk új könyveket.
A nyilvántartás és a kölcsönzés is számítógépes rendszer segítségével történik.

Nyitva tartás: minden év szeptemberében változik, a tanulók órarendjéhez igazodik, a nyári hónapokban is lehet kölcsönözni. A pontos nyitva tartást minden évben szeptember második hetében tesszük közzé.
A könyvtár vezetője: Jánokiné Simon Erika.

A könyvtárban tekinthetik meg azokat az iskolai dokumentumokat, amelyeket az oktatási törvény szerint nyilvánosságra kell hoznunk:
- Szervezeti és működési szabályzat
- Az általános iskola és a művészeti iskola pedagógiai programja
- Intézményi minőségirányítási program
- Házirend
- Éves munkaterv

 

Szeretettel látunk minden érdeklődőt kölcsönzőink között! Jöjjenek el! Érdemes!

 

További képek a galériában

.